ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι κληρονομικές μορφές καρκίνου είναι μια ετερογενής ομάδα κακοήθων όγκων διαφόρων οργάνων, λόγω της κληρονομιάς ενός ή περισσοτέρων γονιδίων που προκαλούν μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου ή αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης του. Διαγνωσμένα βάσει οικογενειακού ιστορικού, γενετικών εξετάσεων, συμπτωμάτων και πρόσθετων δεδομένων έρευνας. Η τακτική της θεραπείας καθορίζεται από τον τύπο και την επικράτηση της νεοπλασίας. Ο σημαντικότερος ρόλος έχει ανατεθεί στην πρόληψη της ανάπτυξης νεοπλάσματος, η οποία περιλαμβάνει τακτικές εξετάσεις του ασθενούς, εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου, θεραπεία των προκαρκινικών ασθενειών και απομάκρυνση των οργάνων στόχων.

Κληρονομικές μορφές καρκίνου

Κληρονομικές μορφές καρκίνου - μια ομάδα κακοήθων νεοπλασμάτων που προκαλούνται από μετάλλαξη ενός ή περισσοτέρων γονιδίων και μεταδίδονται με κληρονομικότητα. Συνθέτουν περίπου το 7% του συνολικού αριθμού των ογκολογικών ασθενειών. Η πιθανότητα εμφάνισης όγκου ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ειδική γενετική μετάλλαξη και τις συνθήκες διαβίωσης των φορέων γονιδίων. Υπάρχουν επονομαζόμενες «οικογένειες καρκίνου» στις οποίες το 40% των συγγενών αίματος πάσχουν από κακοήθεις νεοπλασίες.

Το σημερινό επίπεδο εξέλιξης της γενετικής έρευνας επιτρέπει να προσδιοριστεί με αξιοπιστία η παρουσία ελαττωματικών γονιδίων μεταξύ των μελών της οικογένειας που διατρέχουν κίνδυνο κληρονομικών μορφών καρκίνου. Από αυτή την άποψη, οι σύγχρονοι επιστήμονες και οι πρακτικοί ιατροί επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε προληπτικά μέτρα για την πρόληψη ασθενειών αυτής της ομάδας. Οι γενετιστές, ειδικοί στην ογκολογία, τη γαστρεντερολογία, την πνευμονολογία, την ενδοκρινολογία και άλλους τομείς της ιατρικής, διεξάγουν τη διάγνωση και τη θεραπεία κληρονομικών μορφών καρκίνου.

Αιτίες του κληρονομικού καρκίνου

Οι σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν με αξιοπιστία την έκδοση της γενετικής φύσης του καρκίνου. Έχει διαπιστωθεί ότι η αιτία της ανάπτυξης όλων των μορφών ογκολογικών παθήσεων είναι μεταλλάξεις DNA, ως αποτέλεσμα των οποίων σχηματίζεται ένας κλώνος κυττάρων ικανών για ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. Παρά τη γενετικά καθορισμένη φύση των κακοήθων όγκων, δεν είναι όλες οι νεοπλασίες κληρονομικές μορφές καρκίνου. Συνήθως, η εμφάνιση νεοπλασιών οφείλεται σε μη κληρονομικές σωματικές μεταλλάξεις που προκαλούνται από ιονίζουσα ακτινοβολία, επαφή με καρκινογόνους παράγοντες, μερικές ιογενείς λοιμώξεις, μειωμένη ανοσία και άλλους παράγοντες.

Πραγματικά κληρονομικές μορφές καρκίνου είναι λιγότερο συχνές σποραδικές. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθους νεοπλασίας είναι εξαιρετικά σπάνια 100% - οι γενετικές διαταραχές που αναγκαστικά προκαλούν καρκίνο απαντώνται μόνο σε 1 άτομο από 10 χιλιάδες άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μιλάμε για μια περισσότερο ή λιγότερο έντονη ευαισθησία στην εμφάνιση κάποιων κακοήθων αλλοιώσεων. Περίπου το 18% των υγιή άτομα έχουν δύο ή περισσότερους συγγενείς που πάσχουν από ογκολογικές παθήσεις, αλλά ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις οφείλονται σε συμπτώσεις και στην επίδραση αρνητικών εξωτερικών παραγόντων και όχι σε κληρονομικές μορφές καρκίνου.

Οι ειδικοί ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα σημάδια ενός κληρονομικού φαινοτύπου όγκου:

 • Η νεαρή ηλικία των ασθενών κατά την εμφάνιση των συμπτωμάτων
 • Τάση σε πολλαπλές βλάβες διαφόρων οργάνων
 • Διμερής νεοπλασία ζευγαρωμένων οργάνων
 • Κληρονομικότητα του καρκίνου σύμφωνα με τους νόμους της Mendel.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ασθενείς με κληρονομικές μορφές καρκίνου δεν μπορούν να αποκαλύψουν όλα τα παραπάνω σημεία. Ωστόσο, η επιλογή τέτοιων παραμέτρων επιτρέπει τη διαφοροποίηση των κληρονομικών όγκων από σποραδική με επαρκή εμπιστοσύνη. Δεδομένης της φύσης του κληρονομούμενου χαρακτηριστικού, διακρίνονται οι ακόλουθες επιλογές για τη μετάδοση των γενετικών ανωμαλιών:

 • Κληρονομικότητα ενός γονιδίου που προκαλεί την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου καρκίνου
 • Κληρονομικότητα ενός γονιδίου που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης μιας συγκεκριμένης αλλοίωσης του καρκίνου
 • Κληρονομικότητα αρκετών γονιδίων που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής του.

Οι μηχανισμοί για την ανάπτυξη κληρονομικών μορφών καρκίνου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι επιστήμονες προτείνουν ότι είναι πιθανότατα η αύξηση του αριθμού των κυτταρικών μεταλλάξεων, η μείωση της αποτελεσματικότητας της εξάλειψης των μεταλλάξεων στο κυτταρικό επίπεδο και η μείωση της αποτελεσματικότητας της εξάλειψης των παθολογικά τροποποιημένων κυττάρων σε επίπεδο οργανισμού. Ο λόγος για την αύξηση του αριθμού των κυτταρικών μεταλλάξεων είναι μια κληρονομική μείωση στο επίπεδο προστασίας έναντι εξωτερικών μεταλλαξιογόνων ή δυσλειτουργία ενός συγκεκριμένου οργάνου, προκαλώντας αυξημένο πολλαπλασιασμό κυττάρων.

Ο λόγος για τη μείωση της αποτελεσματικότητας της εξάλειψης μεταλλάξεων σε κυτταρικό επίπεδο σε κληρονομικές μορφές καρκίνου μπορεί να είναι η απουσία ή η έλλειψη δραστικότητας ορισμένων ενζύμων (για παράδειγμα, στην περίπτωση της χρωστικής ξηροδερμίας). Η μειωμένη εξάλειψη των αλλαγμένων κυττάρων στο επίπεδο του σώματος μπορεί να προκληθεί από κληρονομικές διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος ή από δευτερογενή καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος σε περίπτωση οικογενών μεταβολικών διαταραχών.

Κληρονομικές μορφές καρκίνου του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος

Υπάρχουν διάφορα σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Με τρία σύνδρομα μεταδίδονται όγκοι ενός οργάνου: ο καρκίνος των ωοθηκών, ο καρκίνος της μήτρας και ο καρκίνος του μαστού. Με τις υπόλοιπες κληρονομικές μορφές καρκίνου αποκαλύπτεται μια προδιάθεση για την ανάπτυξη νεοπλασιών διαφόρων εντοπισμάτων. Ο οικογενειακός καρκίνος των ωοθηκών και του μαστού διακρίνεται. ο οικογενειακός καρκίνος των ωοθηκών, της μήτρας και του μαστού. ο οικογενειακός καρκίνος των ωοθηκών, της μήτρας, του μαστού, του γαστρεντερικού σωλήνα και των πνευμόνων. ο καρκίνος της οικογένειας της μήτρας και του γαστρεντερικού σωλήνα.

Όλες αυτές οι κληρονομικές μορφές καρκίνου μπορεί να οφείλονται σε διάφορες γενετικές ανωμαλίες. Τα συνηθέστερα γενετικά ελαττώματα είναι οι μεταλλάξεις των ογκοκατασταλτικών γονιδίων BRCA1 και BRCA2. Αυτές οι μεταλλάξεις είναι παρούσες στο 80-90% των ασθενών με κληρονομικό καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού. Ωστόσο, σε μερικά σύνδρομα, αυτές οι μεταλλάξεις εντοπίζονται μόνο σε 80-45% των ασθενών, πράγμα που υποδηλώνει την παρουσία άλλων, ακόμη ανεξερεύνητων γονιδίων, προκαλώντας την ανάπτυξη κληρονομικών μορφών καρκίνου του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.

Για ασθενείς με κληρονομικά σύνδρομα, ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρώιμης εμφάνισης του menarche, συχνές φλεγμονώδεις και δυσπλαστικές διεργασίες (μαστοπάθεια, ενδομητρίωση, φλεγμονώδεις νόσοι των γυναικείων γεννητικών οργάνων) και υψηλός επιπολασμός του διαβήτη. Η διάγνωση βασίζεται στο οικογενειακό ιστορικό και στα μοριακά γενετικά δεδομένα.

Εάν εντοπιστεί η προδιάθεση για κληρονομικές μορφές καρκίνου, πραγματοποιείται εκτεταμένη εξέταση, συνιστάται να εγκαταλείπετε κακές συνήθειες, να συνταγογραφείτε ειδική διατροφή και να διεξάγετε ορμονικό προφίλ. Μετά την ηλικία των 35-45 ετών, σύμφωνα με τις ενδείξεις, η διμερής μαστεκτομή ή η ωοθηκεκτομή γίνεται προφυλακτικά. Το σχέδιο θεραπείας για διαμορφωμένους όγκους γίνεται σύμφωνα με τις γενικές συστάσεις για νεοπλασίες κατάλληλου εντοπισμού. Τα κληρονομικά νεοπλάσματα αυτής της ομάδας εμφανίζονται αρκετά ευνοϊκά, ο ρυθμός επιβίωσης πέντε ετών σε τέτοιες μορφές καρκίνου είναι 2-4 φορές υψηλότερος από ότι σε σποραδικά κρούσματα της νόσου.

Κληρονομικές μορφές καρκίνου του πεπτικού συστήματος

Υπάρχει μια εκτεταμένη ομάδα κληρονομικών συνδρόμων με μεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης γαστρεντερικών όγκων. Το πιο συνηθισμένο είναι το σύνδρομο Lynch - ο μη καρκίνος του παχέος εντέρου που μεταδίδεται με αυτοσωμικό κυρίαρχο τρόπο. Μαζί με το καρκίνωμα του παχέος εντέρου σε ασθενείς με σύνδρομο Lynch, ο καρκίνος του ουρητήρα, ο καρκίνος του λεπτού εντέρου, ο καρκίνος του στομάχου και ο καρκίνος του σώματος της μήτρας μπορούν να ανιχνευθούν. Η ασθένεια μπορεί να προκληθεί από τερματικές μεταλλάξεις διαφόρων γονιδίων, συνηθέστερα MLH1, MSH2 και MSH6. Η πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου Lynch με ανωμαλίες των γονιδίων αυτών κυμαίνεται από 60 έως 80%.

Δεδομένου ότι οι ασθενείς με αυτήν την κληρονομική μορφή καρκίνου αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% περίπου του συνολικού αριθμού των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, οι γενετικές μελέτες διαλογής θεωρούνται μη πρακτικές και πραγματοποιούνται μόνο όταν εντοπίζεται μια προδιάθεση. Συνιστάται στους υγιείς ασθενείς να υποβάλλονται τακτικά σε εκτεταμένη εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της κολονοσκόπησης, της γαστροσκόπησης, του υπερηχογράφημα της κοιλίας και του υπερηχογραφήματος της πυέλου (στις γυναίκες). Όταν εμφανίζεται ένα νεόπλασμα, συνιστάται να μην εκτελεστεί μια τμηματική εκτομή, αλλά μια υπολεκτική συλλεκτομία.

Η δεύτερη πιο συχνή κληρονομική μορφή του γαστρεντερικού καρκίνου είναι η οικογενής αδενωμάτωση του παχέος εντέρου (SATK), η οποία επίσης μεταδίδεται με αυτοσωμικό κυρίαρχο τύπο. Η ασθένεια προκαλείται από μια μετάλλαξη στο γονίδιο APC. Υπάρχουν τρεις τύποι SATK: εξασθενημένοι (λιγότερο από 100 πολύποδες), κλασικοί (από 100 έως 5000 πολύποδες), βαριές (πάνω από 5000 πολύποδες). Ο κίνδυνος κακοήθους μετασχηματισμού σε απουσία θεραπείας είναι 100%. Τα αδενώματα του λεπτού εντέρου, του δωδεκαδακτύλου και του στομάχου, οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι όγκοι των μαλακών ιστών, τα πολλαπλά οστεοϊνωμάτια και τα οστεοώματα μπορούν επίσης να ανιχνευθούν σε ασθενείς με αυτή τη κληρονομική μορφή καρκίνου. Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονται σε ετήσια κολονοσκόπηση. Με την απειλή κακοήθειας σε ασθενείς με σοβαρές και κλασσικές κληρονομικές μορφές καρκίνου, εκτελούν κολπροεκτομή. Με έναν εξασθενημένο τύπο SATK, είναι δυνατή η ενδοσκοπική πολυπεροσκόπηση.

Η ομάδα των σύνδρομων αμαρτωματώδους πολυπόστασης περιλαμβάνει νεανική πολυποδίαση, σύνδρομο Peitz-Jeghers και ασθένεια Cowden. Αυτές οι κληρονομικές μορφές καρκίνου εκδηλώνονται με πολυπόση του στομάχου, μικρού και μεγάλου εντέρου. Συχνά συνδυάζεται με αλλοιώσεις του δέρματος. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, οι όγκοι του στομάχου και του λεπτού εντέρου μπορεί να εμφανιστούν. Διεξάγονται τακτικές ενδοσκοπικές μελέτες της γαστρεντερικής οδού. Με την απειλή κακοήθους μετασχηματισμού, εκτελείται ενδοσκοπική πολυπεκτομή.

Οι κληρονομικές μορφές του γαστρικού καρκίνου χωρίζονται σε δύο τύπους: διάχυτο και εντερικό. Τα διάχυτα νεοπλάσματα αναπτύσσονται με το δικό τους κληρονομικό σύνδρομο που προκαλείται από μετάλλαξη του γονιδίου CDH1. Οι εντερικοί όγκοι ανιχνεύονται σε άλλα σύνδρομα, συμπεριλαμβανομένων μεταλλάξεων που προκαλούν κακοήθη νεοπλασία των ωοθηκών και του μαστού, καθώς και του συνδρόμου Lynch. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου με μετάλλαξη του γονιδίου CDH1 είναι περίπου 60%. Οι ασθενείς συνιστώνται προφυλακτική γαστρεκτομή. Για άλλα σύνδρομα, εκτελούνται τακτικές εξετάσεις.

Άλλες κληρονομικές μορφές καρκίνου

Μία από τις γνωστές κληρονομικές νεοπλασίες είναι το αμφιβληστροειδοβλάστωμα, που μεταδίδεται από αυτοσωμικό κυρίαρχο τύπο. Το ρετινοβλάστωμα είναι ένας σπάνιος όγκος, οι κληρονομικές μορφές καρκίνου αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του συνολικού αριθμού των διαγνωσθέντων κρουσμάτων της νόσου. Συνήθως αναπτύσσεται στην πρώιμη παιδική ηλικία. Μπορεί να επηρεάσει το ένα ή και τα δύο μάτια. Θεραπεία - κρυοπηξία ή φωτοθεραπεία, πιθανώς σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Με κοινές μορφές περιπλάνησης του βολβού.

Μια άλλη κληρονομική μορφή καρκίνου που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία είναι το νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms). Οι οικογενειακές μορφές της ασθένειας σπάνια ανιχνεύονται. Το νεφροβλάστωμα συνδυάζεται συχνά με μη φυσιολογική ανάπτυξη του ουρογεννητικού συστήματος. Εμφανίστηκε από πόνο και ακαθάριστη αιματουρία. Θεραπεία - νεφρεκτομή, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Περιγραφές επιτυχών λειτουργιών που σώζουν όργανα βρίσκονται στη βιβλιογραφία · ωστόσο, τέτοιες παρεμβάσεις δεν έχουν εισαχθεί ακόμη σε ευρεία κλινική πρακτική.

Το σύνδρομο Li-Fraumeni είναι μια κληρονομική μορφή καρκίνου που μεταδίδεται με αυτοσωμικό κυρίαρχο τρόπο. Εκδηλώνεται με την πρώιμη έναρξη σαρκωμάτων, καρκίνου του μαστού, οξείας λευχαιμίας, επινεφριδιακών νεοπλασιών και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα νεοπλάσματα συνήθως διαγνωρίζονται πριν από την ηλικία των 30 ετών, έχουν μεγάλη τάση να επαναληφθούν. Πραγματοποιούνται τακτικές προληπτικές εξετάσεις. Λόγω του υψηλού κινδύνου άλλων όγκων, η θεραπεία των υφιστάμενων νεοπλασιών μπορεί να διαφέρει από τη συμβατική.

Ας συζητήσουμε για τις ογκολογικές παθήσεις και την κληρονομικότητα

Πρόσφατα, ο καρκίνος έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και περισσότερο. Πολλοί επιστήμονες καλούν τον καρκίνο - "την πανούκλα του 21ου αιώνα". Και δεδομένου ότι πρόκειται για μια θανατηφόρα ασθένεια που μπορεί να διαγνωστεί καλύτερα στα αρχικά στάδια, πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για το ερώτημα - "Είναι ο κληρονόμος κληρονομείται ή όχι;".

Η παρουσία του λεγόμενου ογκογονιδίου στο ανθρώπινο DNA έως το 100% αποδεικνύεται και υπάρχουν μόνο λίγες υποθέσεις και μελέτες. Όπως προτείνουν οι επιστήμονες, ένα ογκογόνο που ένας ασθενής σε μια ομάδα κινδύνου μπορεί να εκδηλωθεί μόνο με κάποιους ευνοϊκούς παράγοντες και πριν από αυτό θα κοιμηθεί. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην εκδηλωθεί και ο άνθρωπος δεν θα αρρωστήσει.

Αλλά οι γιατροί άρχισαν να παρατηρούν ότι υπάρχουν ορισμένοι τύποι καρκίνου, οι οποίοι εμφανίζονται συχνά σε εκείνους τους ασθενείς των οποίων οι συγγενείς κάποτε είχαν την ίδια ασθένεια. Και όπως αποδείχθηκε σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ασθενείς.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για να δούμε πώς μεταδίδεται ο καρκίνος. Πειράματα διεξήχθησαν με ποντικούς, όταν ένας ποντικός γεννήθηκε από άρρωστο ποντίκι και οι μισοί από τους απογόνους κατά τη διάρκεια της ζωής αρρώστησαν με καρκίνο ή με καλοήθη νεοπλάσματα. Αυτή τη στιγμή, οι ογκολόγοι πιστεύουν ότι υπάρχει ογκογονίδιο σε ασθενείς με καρκίνο: μαστό, ωοθηκικό, εντερικό καρκίνωμα και λευχαιμία.

Ομάδα κινδύνου

Συνήθως, όταν εντοπίζεται μια ομάδα κινδύνου σε έναν ασθενή που μπορεί να σχετίζεται με αυτήν, διεξάγεται ένα ιστορικό ολόκληρης της οικογένειας και συγγενών έως την 3η γενιά:

 1. Υπάρχει ογκολογία πριν από την ηλικία των 50 ετών;
 2. Έχουν στενοί συγγενείς είχαν περιπτώσεις καρκίνου: μαμά, μπαμπά, αδελφή, αδελφός.
 3. Εάν οι επαναλαμβανόμενες ασθένειες χτύπησαν έναν όγκο.

Εάν συμβαίνει τουλάχιστον μία περίπτωση, τότε το άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο. Αλλά η μοριακή ανάλυση του DNA στα εργαστήρια θα είναι σε θέση να δώσει μια πιο λεπτομερή απάντηση. Εάν ένα άτομο έχει ύποπτα ή μεταλλαγμένα γονίδια, υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσει.

Μετά από ανάλυση, αποδεικνύεται μία ή μια ομάδα γονιδίων που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στο μέλλον. Είναι επίσης απαραίτητο να θυμόμαστε ότι ορισμένες ασθένειες, όπως και η ογκολογία, συμβαίνουν συχνότερα σε μια συγκεκριμένη εθνική ομάδα ή φυλή.

Καρκίνος του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού κληρονομείται; - ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει γυναίκες που έχουν στενούς συγγενείς με καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών. Εάν η μητέρα ήταν άρρωστη με αυτή την ασθένεια, τότε η πιθανότητα της κόρης της να αρρωστήσει αυξήθηκε σε τρεις. Θυμηθείτε ότι αυτή η ασθένεια είναι η πιο κοινή στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και συχνότερα εμφανίζεται στους Εβραίους.

Για την εμφάνιση αυτής της ογκολογικής λίστας υπεύθυνων γονιδίων:

Αυτές οι γυναίκες στη μελέτη γονιδίων και άρρωστων συγγενών θα πρέπει να τηρούν την πρόληψη:

 1. Μια ετήσια εξέταση από έναν μαστολόγο και μια γενική, βιοχημική εξέταση αίματος.
 2. Μια φορά το χρόνο κάνουν επίσης μια μαστογραφία.
 3. Ανεξάρτητα μία φορά κάθε τρεις μήνες, ερευνήστε και εξετάστε το στήθος για την παρουσία παράξενων συμπτωμάτων: θρόμβοι, κηλίδες, ερυθρότητα κ.λπ.
 4. Ο ίδιος ο όγκος είναι εξαρτώμενος από ορμόνες και, αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, φάρμακα που περιέχουν ορμόνες, τα από του στόματος αντισυλληπτικά μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο.

Είναι δυνατόν για ένα παιδί να πάρει καρκίνο ενώ τρώει μητρικό γάλα εάν η γυναίκα είναι ήδη άρρωστη; Σε γενικές γραμμές, όχι, αλλά η τροφή σε αυτή την περίπτωση δεν αξίζει τον κόπο, επειδή στον καρκίνο του μαστού ο όγκος στη θηλή εκκρίνει πύον, αίμα και βλέννα, που θα είναι επικίνδυνο για ένα μωρό με χαμηλή ανοσία.

Καρκίνο ωοθηκών

Μεταξύ των περιπτώσεων, μόνο το 10% έχει συγγενείς που επίσης υπέφεραν από αυτή την ασθένεια. Λίστα γονιδίων:

 • BRCA1
 • PMS2
 • BRCA2
 • PMS1
 • MSH1
 • MLH1
 • MSH6

Για την πρόληψη πρέπει:

 1. Εξετάζεται τακτικά από έναν γυναικολόγο.
 2. Πάρτε όλο το αίμα, τα ούρα και τα κόπρανα.
 3. Για να κάνετε υπερηχογράφημα της πυέλου μία φορά το χρόνο.

Καρκίνος του παχέος

Αυτή η ογκολογία είναι μάλλον δυσάρεστη και πολύ επιθετική, επομένως είναι απαραίτητο να υποβάλλονται συνεχώς σε εξέταση. Η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει τους ασθενείς των οποίων οι συγγενείς υπέφεραν από την ασθένεια αυτή έως και 50 έτη. Εάν υπήρχαν αρκετοί ασθενείς και αν ήταν από πολλές γενιές ταυτόχρονα: η μητέρα, η γιαγιά, η γιαγιά, κτλ. Το ογκογονίδιο της οικογένειας μπορεί να εκδηλωθεί με ακατάλληλη διατροφή και σχετιζόμενες γαστρεντερικές παθήσεις.

Πρόληψη

 1. Ετησίως να κάνετε υπερηχογράφημα της κοιλιακής κοιλότητας και όλων των οργάνων.
 2. Μια φορά το χρόνο, κάνετε μια κολονοσκόπηση για την παρουσία αδενωματωδών πολύποδων και άλλων νεοπλασμάτων.
 3. Κάθε έξι μήνες για να περάσει τα κόπρανα και τα ούρα για δοκιμές.

Καρκίνος πνεύμονα

Αυτή η παθολογία είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους άνδρες. Είναι εξαιτίας της αγάπης του καπνίσματος, αυτή η ασθένεια είναι πιο συχνή στα μέλη του ισχυρότερου μισού. Αλλά αυτός ο καρκίνος μπορεί να κληρονομηθεί. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ειδοποιηθεί για το γεγονός ότι οι γονείς, οι συγγενείς που είχαν προηγουμένως υποστεί την ασθένεια αυτή, δεν καπνίζουν. Είναι επίσης απαραίτητο να περάσει μια γενετική ανάλυση για τη μετάλλαξη γονιδίων:

Πρόληψη

 1. Σταματήστε το κάπνισμα.
 2. Μείνετε μακριά από καρκινογόνους παράγοντες και δηλητηριώδη αέρια, καπνό και σκόνη.
 3. Για να κάνετε μια ακτινογραφία κάθε χρόνο.
 4. Να περάσει μια κλινική και βιοχημική ανάλυση του αίματος.

Λευχαιμία

Πιο συχνά η χρόνια μορφή λευχαιμίας είναι άρρωστη για μικρά παιδιά. Η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει επίσης εκείνους τους ενήλικες των οποίων οι συγγενείς ήταν άρρωστοι με αυτή την ασθένεια κατά την παιδική ηλικία ή την ενηλικίωση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι είναι συγγενείς αίματος που θα μπορούσαν να μεταδώσουν ογκογονίδια.

Για να εντοπίσετε γρήγορα την ασθένεια και να μην χάσετε την πρώιμη εμφάνισή της, απλά πρέπει να περάσετε εξετάσεις αίματος. Στη γενική ανάλυση θα διαπιστωθεί ήδη ότι ένας μεγάλος αριθμός λευκοκυττάρων στο αίμα, αυξημένο ESR και αιμοσφαιρίνη μειώνεται.

Δεδομένου ότι τα παιδιά είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από αυτή την ασθένεια, τότε αν ο πατέρας ήταν άρρωστος με αυτή την ασθένεια στην παιδική ηλικία, τότε η νεογέννητη κόρη ή γιος θα πρέπει αμέσως να υποβληθεί σε συνεχή εξέταση μετά τη γέννηση για να ανιχνεύσει χρόνια λευχαιμία.

Γενική πρόληψη

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το ογκογόνο, το οποίο μπορεί να υπάρχει σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, μπορεί να εκδηλωθεί μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν αποφύγετε ορισμένους παράγοντες κινδύνου, μπορείτε να προστατευθείτε από τον καρκίνο.

 1. Σταματήστε το αλκοόλ και το κάπνισμα. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν ισχυρή επίδραση στα επιθηλιακά κύτταρα και προκαλούν καρκίνο. Το αλκοόλ προκαλεί συχνά: καρκίνο του στομάχου, εντερικό καρκίνωμα και γαστρεντερικό σωλήνα. Τα τσιγάρα προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο της γλώσσας, χείλη, ούλα.
 2. Η σωστή διατροφή. Προσπαθήστε να τρώτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα: λαχανικά, φρούτα, μούρα, μανιτάρια και καρύδια. Τα προϊόντα αυτά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που κρατούν το αλκαλικό περιβάλλον και εμποδίζουν την ανάπτυξη του καρκίνου.
 3. Αθλητισμός και ενεργός τρόπος ζωής. Μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του σιγμοειδούς κόλου και του εντέρου γενικά. Επίσης ενισχύει την ανοσία και το μεταβολισμό.
 4. Ετήσια έρευνα και ανάλυση. Ο καρκίνος είναι αρκετά εύκολος στη θεραπεία στα αρχικά στάδια του, όταν είναι μικρός και δεν αναπτύσσεται στους πλησιέστερους ιστούς και όργανα. Εάν κάνετε βιοχημικές, γενικές εξετάσεις αίματος κάθε χρόνο, μπορείτε να διαγνώσετε γρήγορα έναν όγκο.
 5. Σε περίπτωση ακατανόητων συμπτωμάτων της νόσου, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.

Σημείωση! Μέχρι στιγμής, το 100% της κληρονομικότητας του καρκίνου δεν έχει αποδειχθεί, αλλά ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει.

Σε γενιές, συγγενείς της πρώτης τάξης, όπου είχαν προσβληθεί από καρκίνο, η πιθανότητα να αρρωστήσουν διπλασιάστηκε, αλλά η πιθανότητα μειώνεται με κάθε παραγγελία. Εάν ένα από τα ίδια δίδυμα έχει καρκίνο, το δεύτερο είναι σε κίνδυνο.

Ας δούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση κακοήθων όγκων:

 1. Οικολογία.
 2. Ακτινοβολία.
 3. Αλκοόλ, τσιγάρα.
 4. Διατροφή πλούσια σε καρκινογόνους παράγοντες, βαφές, πρόσθετα τροφίμων, ενισχυτές γεύσης, κλπ.
 5. Ο HIV και άλλες αφροδίσια νοσήματα συχνά οδηγούν σε καρκίνο των γεννητικών οργάνων.
 6. Ασθένειες ανοσοανεπάρκειας. Η ασυλία είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να νικήσει πρώτα τον καρκίνο.
 7. Επικίνδυνα χημικά, βενζίνη, πλαστικό, βενζόλιο κλπ.

Συμπέρασμα

Έτσι μεταδίδεται ο καρκίνος και πόσο μεταδοτική είναι; Στην πραγματικότητα, ακόμη και ογκολόγοι και επιστήμονες δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα. Και το όλο θέμα είναι ότι η φύση των καρκίνων δεν είναι ακόμη γνωστή και από πού προέρχεται αυτή η ασθένεια. Είτε οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ένα ογκογονίδιο που αρχίζει να εκδηλώνεται και οδηγεί σε κυτταρική μετάλλαξη.

Είτε μόνο μια συγκεκριμένη ευπάθεια ή προδιάθεση για καρκίνο μεταδίδεται, και εκδηλώνεται επίσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και οι δύο αυτές επιλογές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και τις ίδιες τακτικές που έχουμε καταργήσει.

Μήπως κληρονόμησε ο καρκίνος;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ογκολογία, αναρωτιούνται αν ο καρκίνος κληρονομείται ή δεν αξίζει να ανησυχείτε;

Οι άνθρωποι έχουν μια προδιάθεση να μεταδώσουν καρκίνο, συμβαίνει ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε πολλούς αρνητικούς παράγοντες. Αν μιλάμε για ογκολογία, η οποία έχει την ικανότητα να κληρονομείται, τότε περιλαμβάνει τον καρκίνο του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, των ωοθηκών, του μαστού και της λευχαιμίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταδίδεται ο κληρονομικός καρκίνος των νεφρών, των ενδοκρινών αδένων και του νευρικού συστήματος, υπάρχουν πληροφορίες ότι το λέμφωμα είναι κληρονομικό. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερα να εξετάζεται τακτικά από γιατρό.

Προσδιορισμός της προδιάθεσης

Για να διαπιστωθεί αν ο καρκίνος μπορεί να κληρονομηθεί, συνιστάται πρώτα να δοθεί προσοχή στην ιστορία ολόκληρης της οικογένειας. Προβάλετε ένα ιστορικό των αγαπημένων σας για να εντοπίσετε μια πιθανή σύνδεση. Οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να εμφανιστούν ως κουδούνια συναγερμού:

 • περιπτώσεις εμφάνισης ογκολογίας έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών.
 • διαφορετικά μέλη της οικογένειας έχουν παρόμοια είδη ογκολογίας.
 • ένας από τους συγγενείς της ασθένειας επαναπροσδιορίστηκε.

Αν παρουσιαστούν αυτά τα συμπτώματα, συνιστάται να παρακολουθείτε προσεκτικά την υγεία σας, οπότε θα μπορείτε να καθορίσετε την ογκολογία στο αρχικό στάδιο όταν είναι θεραπευτική. Είναι επίσης απαραίτητο να καταλάβουμε ότι ο καρκίνος δεν είναι πάντοτε σε θέση να κληρονομείται. Έτσι, ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να βιώσει την ογκολογία, η οποία δεν είναι πλέον εμφανής σε κανέναν από τους συγγενείς.

Η διεξαγωγή μιας μοριακής γενετικής έρευνας σε αυτή την περίπτωση θα σας επιτρέψει να απαντήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ερώτημα εάν ο καρκίνος μπορεί να κληρονομηθεί; Στην πραγματικότητα, τα γονίδια είναι ένας χώρος πληροφόρησης στον τομέα του ανθρώπινου DNA, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τύπου ασθένειας.

Εάν παρατηρηθεί μετάλλαξη αυτών των γονιδίων, τότε αυξάνεται η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου στον άνθρωπο. Οι γιατροί μπόρεσαν να εντοπίσουν πολλούς γενετικούς δείκτες που υποδεικνύουν μια προδιάθεση για την ανάπτυξη της ογκολογίας.

Η διεξαγωγή μιας γενετικής μελέτης καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της παρουσίας μεταλλαγμένων γονιδίων, δίνοντας παράλληλα υποθέσεις σχετικά με το πόσο υψηλή είναι η πιθανότητα ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων σε ένα άτομο ή άλλο.

Λόγω της ευαισθητοποίησης σε αυτό το θέμα, ένα άτομο μπορεί να είναι σε θέση να λάβει προληπτικά μέτρα, να αρχίσει έγκαιρη θεραπεία και να λάβει μέτρα για να αποφευχθεί η εμφάνιση «ελαττωματικών» γονιδίων.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ως αποτέλεσμα των οποίων μπορούν να μεταδοθούν γονίδια του καρκίνου:

 • γονιδιακή κληρονομιά, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ογκολογίας.
 • κληρονομιά ενός συγκεκριμένου γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση ενός συγκεκριμένου τύπου καρκίνου.
 • κληρονομιά ενός αριθμού παθολογικών γονιδίων που μπορεί να είναι η αιτία της ανάπτυξης της ογκολογίας.

Εκτός από τους κληρονομικούς παράγοντες, το μεταδιδόμενο γονίδιο μπορεί να παρατηρηθεί σε μια συγκεκριμένη εθνική κατηγορία ανθρώπων, τα μέλη των οποίων έχουν συχνό ορισμό της ογκολογίας, σε σύγκριση με άλλα. Για παράδειγμα, κληρονομικός καρκίνος του μαστού ανιχνεύεται στους Εβραίους της Ανατολικής Ευρώπης.

Τι καρκίνο μπορεί να μεταδοθεί;

Οι άνθρωποι αναρωτιούνται ποιος τύπος ογκολογίας μπορεί να κληρονομηθεί; Υπάρχουν ποικιλίες ογκολογίας, ας μιλήσουμε λεπτομερώς για κάθε μία από αυτές.

Καρκίνος του μαστού

Ένας κληρονομικός τύπος καρκίνου του μαστού μπορεί να υποψιαστεί αν τουλάχιστον ένας από τους συγγενείς έχει υποστεί τέτοια ογκολογία ή καρκίνο των ωοθηκών. Εάν ένα άτομο είχε ογκολογία δύο μαστικών αδένων ταυτόχρονα, ο σχηματισμός αποκαλύφθηκε σε νεαρή ηλικία, υπάρχει μια πολλαπλότητα πρωτογενούς τύπου στον ασθενή ή στους συγγενείς της.

Κατά τη διάρκεια των σύγχρονων μεθόδων γενετικής έρευνας, κατέστη δυνατό να κατανοήσουμε ότι τέτοια γονίδια όπως τα BRCA2, BRCA1, MSH6, PMS2, PMS1, MLH1, CHEK, PTEN, ATM και TP53 είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Ο κύριος τρόπος για την πρόληψη της ανάπτυξης αυτού του τύπου ογκολογίας σήμερα είναι η πλήρης απομάκρυνση των μαστικών αδένων. Αφού η γυναίκα φτάσει την ηλικία των 35 ετών, ανάλογα με την επιθυμία της, μπορεί να γίνει μια πράξη για την απομάκρυνση των ωοθηκών.

Ογκολογία ωοθηκών

Περίπου το 5-10% όλων των καρκίνων των ωοθηκών έχουν οικογενειακά νοσήματα. Αυτός ο τύπος ογκολογίας μπορεί να συνδυαστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου (μαστικοί αδένες).

Επίσης, όπως και με τον καρκίνο του μαστού, αυτό το πρόβλημα παρατηρείται σε νεαρή ηλικία σε εκείνους τους ασθενείς που επίσης υπέφεραν από αυτή την ασθένεια στην οικογένεια. Η κληρονομική γενετική της ογκολογίας των ωοθηκών έχει μελετηθεί καλύτερα από μια αλλαγή στο γονιδίωμα σε περίπτωση απρόσμενης μετάλλαξης των κυττάρων.

Τα παρακάτω γονίδια είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη αυτού του τύπου ογκολογίας στην περιοχή των ωοθηκών:

PMS2, PMS1, MLH1, MSH6, MSH1, BRCA2 και BRCA1. Για την παρακολούθηση της νόσου σε πρώιμα στάδια και για τον προσδιορισμό της εμφάνισης ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων, συνιστάται να υποβληθεί σε τακτική εξέταση από γυναικολόγο, υπερηχογράφημα γυναικείων οργάνων και ανάλυση για τον προσδιορισμό των δεικτών καρκίνου. Εάν στο γένος ο ασθενής είχε αυτόν τον τύπο παθολογίας, τότε για τους σκοπούς των προληπτικών μέτρων συνιστάται επίσης η αφαίρεση αυτού του οργάνου. Μόνο στην περίπτωση αυτή αυξάνεται η πιθανότητα να αποφευχθεί η ανάπτυξη ογκολογίας, κάτι που μπορεί συχνά να συμβεί χωρίς τα παραμικρά συμπτώματα.

Καρκίνος του παχέος

Με αυτόν τον τύπο ανθρώπινης παθολογίας θα πρέπει να ειδοποιούνται οι παράγοντες:

 • η παρουσία στην οικογένεια της ανάπτυξης της ογκολογίας του παχέος εντέρου σε άτομα ηλικίας κάτω των πενήντα ετών.
 • ανίχνευση καρκίνου του παχέος εντέρου σε τουλάχιστον δύο γενεές.
 • οι συγγενείς πρώτης τάξης έχουν αποδεδειγμένο ιστολογικό καρκίνο παχέος εντέρου

Κατά κανόνα, στην περίπτωση του οικογενειακού καρκίνου εντοπίζονται κυρίως πολλαπλοί τύποι όγκων. Για τις γυναίκες, αυτός ο τύπος ογκολογίας είναι επίσης επικίνδυνος επειδή καθορίζεται μαζί με τον καρκίνο της μήτρας.

Για τον προσδιορισμό της ογκολογίας σε πρώιμο στάδιο, συνιστάται να υποβληθεί σε τακτική εξέταση από γιατρό, μπορεί να συνιστάται να υποβληθεί σε ετήσια κολονοσκόπηση και υπερηχογραφική εξέταση των πυελικών οργάνων.

Καρκίνος πνεύμονα

Η οικογενειακή μορφή της ογκολογίας παρατηρείται σε γυναίκες, νέους και σε όσους δεν καπνίζουν. Εάν οι συγγενείς είχαν ογκολογία, είναι πιθανό να υποθέσουμε ότι η νόσος θα διαγνωστεί σε κάποιον στην οικογένεια.

Αν συγγενείς στην οικογένεια αντιμετώπιζαν αυτό το είδος ογκολογίας, τότε υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστεί καρκίνος στην οικογένεια (30-50% των περιπτώσεων). Στην πρόκληση κακοήθων όγκων με γενετική αιτιώδη συνάφεια, το κάπνισμα παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ακριβώς εξαιτίας αυτού αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης (πρωταρχικής εκδήλωσης) καρκινικών κυττάρων στην περιοχή των πνευμόνων.

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να αποδείξουν ότι οι άνθρωποι που ανήκουν στον αγώνα Negroid είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στην κληρονομιά του καρκίνου στην περιοχή των πνευμόνων.

Είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η παρουσία της ογκολογίας του πνεύμονα με τη βοήθεια των ακτινογραφιών, των μαγνητικών τομογραφιών, των CT και των μελετών διαλογής. Για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πιθανή προδιάθεση σε αυτόν τον τύπο ογκολογίας, συνιστάται η διεξαγωγή γενετικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της μετάλλαξης στα γονίδια ALK, KRAS και EGFR.

Μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, ακόμη και αν υπάρχουν οικογενειακές περιπτώσεις καρκίνου ή εντοπισμός γενετικών δεικτών με διακοπή του καπνίσματος, συνιστάται η αποφυγή βρώμικων, μολυσμένων χώρων, η έναρξη υγιεινής διατροφής και η παρακολούθηση της καθημερινής θεραπείας.

Λευχαιμία

Σύμφωνα με τους σύγχρονους επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα ότι ένας τέτοιος τύπος καρκίνου όπως η λευχαιμία μπορεί να έχει κληρονομικούς παράγοντες: οι γονιδιωματικές αλλαγές μπορούν να εντοπιστούν σε χρωμοσωμικό επίπεδο, πράγμα που μας επιτρέπει να καθορίσουμε την ευαισθησία σε αυτό τον τύπο ογκολογίας. Η θέση του ελαττωματικού χρωμοσώματος παρατηρείται στο μεταλλαγμένο προγονικό κύτταρο, γεγονός που προκαλεί την ανάπτυξη νέων καρκινικών κυττάρων. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η λευχαιμία σε εκείνους τους ανθρώπους των οποίων οι συγγενείς είχαν την ίδια ασθένεια του αίματος. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να είστε ενόπλων, υποβάλλοντας τακτικά μια εξέταση αίματος.

Η πιθανότητα ανάπτυξης αυτού του τύπου ογκολογίας είναι εξαιρετικά υψηλή, εάν ένα από τα ίδια δίδυμα πάσχει από λευχαιμία, το δεύτερο είναι σε κίνδυνο. Τα περισσότερα από τα παραπάνω είναι κατάλληλα για τη χρονική πορεία της νόσου.

Συμπέρασμα

Είναι πιθανό ότι σε μερικές δεκαετίες, ένα άτομο θα έχει την ευκαιρία να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μεταφορά της προδιάθεσης σε πολλά άλλα είδη καρκίνου.

Χάρη στην ικανότητα διάγνωσης της νόσου, θα είναι δυνατό νωρίτερα, γεγονός που θα επιτρέψει την έναρξη έγκαιρης και αποτελεσματικής θεραπείας και θα μειώσει την εμφάνιση καρκίνου.

Καρκίνος και κληρονομικότητα. Κληρονομικές μορφές καρκίνου

Η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει ότι κυρίως οι ογκολογικοί όγκοι είναι το αποτέλεσμα των προκαρκινικών καταστάσεων των οργάνων, που προκλήθηκαν από διάφορες ασθένειες και αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες. Το αν μπορεί να κληρονομηθεί ο καρκίνος είναι σήμερα ένα επείγον ζήτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα άτομα που έχουν καρκινοπαθείς μεταξύ των συγγενών τους.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, σχεδόν το 10% των καρκίνων έχουν κληρονομική αιτιολογία. Πιστεύεται ότι η αποτυχία του γενετικού συστήματος στο σώμα είναι η βάση για τον εκφυλισμό των φυσιολογικών κυττάρων σε κακοήθεις όγκους. Η κληρονομικότητα του καρκίνου σήμερα είναι πέρα ​​από κάθε αμφιβολία, οι γιατροί έχουν καθιερώσει τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την ακατάλληλη κυτταρική διαίρεση και την ανάπτυξη της κακοήθους διαδικασίας.

Καρκίνος και γενετική

Η γενετική προδιάθεση στην ογκολογία σχηματίζεται ακόμη και στο έμβρυο κατά τη στιγμή της ενισχυμένης κυτταρικής διαίρεσης. Οι παραβιάσεις στα βλαστικά κύτταρα συμβάλλουν στην ανάπτυξη υπερευαισθησίας σε καρκινογόνους παράγοντες και σε αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κακοήθη διαδικασία.

Η ομάδα κινδύνου περιλαμβάνει ανθρώπους των οποίων οι οικογένειες έχουν τουλάχιστον έναν παράγοντα προδιάθεσης:

 • τα μέλη της οικογένειας έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο πριν από την ηλικία των 50 ετών.
 • ο εντοπισμός των όγκων συμπίπτει με διαφορετικά μέλη της οικογένειας.
 • μια επαναλαμβανόμενη κακοήθης διαδικασία ανιχνεύτηκε σε έναν από τους εκπροσώπους του γένους.

Εάν ένα άτομο διατρέχει κίνδυνο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρρωστήσει, αλλά είναι ένας παράγοντας διέγερσης για την πρόληψη του καρκίνου.

Ο καρκίνος και η κληρονομικότητα είναι ένα επαρκώς μελετημένο θέμα σήμερα, οι επιστήμονες πραγματοποιούν επιτυχώς μοριακή γενετική ανάλυση, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση γονιδίων που είναι επιρρεπή σε μετάλλαξη. Σήμερα είναι δυνατό να ανακαλυφθεί η πιθανότητα ογκολογίας στους απογόνους πριν από τη σύλληψη. Αυτό επιτρέπει την πρόληψη του καρκίνου και την αποτροπή κληρονομικής μεταφοράς μεταλλαγμένων γονιδίων.

Η κληρονομικότητα των κακών γονιδίων μπορεί να συμβεί σε ένα από τα ακόλουθα σενάρια:

 • ένα συγκεκριμένο γονίδιο κληρονομείται ότι φέρει τον κώδικα μιας συγκεκριμένης μορφής ογκολογίας.
 • τα γονίδια που ευθύνονται για την προδιάθεση για καρκίνο μεταδίδονται υπό ευνοϊκές συνθήκες.
 • κληρονόμησε μια ομάδα γονιδίων που είναι επιρρεπή σε μετάλλαξη και μπορεί να προκαλέσει διαφορετικούς τύπους ογκολογίας.

Ο γενετικός παράγοντας μπορεί να υπάρχει όχι μόνο μεταξύ των μελών ενός συγκεκριμένου είδους, αλλά και μεταξύ μιας εθνοτικής ομάδας ανθρώπων.

Προδιάθεση για καρκίνο

Ο μηχανισμός της ανάπτυξης της κακοήθους διαδικασίας σε επίπεδο γονιδίου δεν είναι πλήρως κατανοητός, έχει διαπιστωθεί ότι ο καρκίνος κληρονομείται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, 1: 10.000, όλοι οι άλλοι παράγοντες προδιάθεσης.

Υπάρχουν τρεις ομάδες κληρονομικών διαταραχών που μπορούν να προκαλέσουν την κακοήθη διαδικασία:

 1. Αυξημένη μετάλλαξη γονιδίων σε ογκογονίδια. Αναπτύσσεται στο πλαίσιο των κληρονομικών διαταραχών της φυσικής ικανότητας ενός κυττάρου να αμυνθεί εναντίον γονιδίων - μεταλλάξεων διαφόρων εξωτερικών παραγόντων. Η αιτία μπορεί να είναι έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες ή μεταβολική διαταραχή.
 2. Μειωμένη αποτελεσματικότητα της εξάλειψης της διαδικασίας μετάλλαξης σε κυτταρικό επίπεδο, για παράδειγμα, μειωμένη επισκευή DNA.
 3. Κληρονομικές αυτοάνοσες ασθένειες και μεταβολική ανοσοκαταστολή που χαρακτηρίζει παθολογικές καταστάσεις όπως η νόσος του Down ή η παιδική ουδετεροπενία.

Έχει διαπιστωθεί ότι, συνηθέστερα, δεν είναι κληρονομικός ο καρκίνος, αλλά η προδιάθεση για την ογκολογία και τις ασθένειες που είναι προκαρκινικές συνθήκες.

Κληρονομικές μορφές καρκίνου

Όλες οι κληρονομικές μορφές ογκολογίας αναπτύσσονται λόγω γενετικών ανωμαλιών, έτσι ώστε οι γιατροί, βασισμένοι στο οικογενειακό ιστορικό, συνιστούν μια σειρά προληπτικών μέτρων για τους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο. Οι κληρονομικοί γιατροί καρκίνου καλούν οικογένεια και διακρίνουν διάφορες μορφές της κακοήθους διαδικασίας:

 • Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας κοινός καρκίνος, εάν τουλάχιστον ένας στενός συγγενής είναι άρρωστος, ο κίνδυνος διπλασιάζεται, ειδικά αν η διαδικασία έχει συμβεί πριν από την ηλικία των 50 ετών.
 • Κακοήθης όγκος των ωοθηκών - εάν υπάρχουν πολλές γυναίκες στην οικογένεια με αυτό τον τύπο καρκίνου, τότε η ογκολογία είναι κληρονομική, ο κίνδυνος να αρρωστήσει αυξάνει τριπλάσια.
 • Καρκίνος του στομάχου - 10% των διαγνωσμένων περιπτώσεων είναι κληρονομικής προέλευσης, περισσότερες από μία περιπτώσεις στην οικογένεια εντοπίζονται συχνότερα. Οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι σε αυτήν την ασθένεια, ειδικά εκείνοι που έχουν τη δεύτερη ομάδα αίματος.
 • Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος · είναι κατά πρώτο λόγο ο επιπολασμός μεταξύ του ανδρικού πληθυσμού και ο δεύτερος μεταξύ των γυναικών. Ο παράγοντας ενεργοποίησης είναι κυρίως το κάπνισμα και οι επιβλαβείς συνθήκες εργασίας. Είναι σημαντικό ότι η ένταση του καπνίσματος δεν παίζει ρόλο, ακόμη και ο ελάχιστος αριθμός τσιγάρων δεν μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.
 • Καρκίνος νεφρών - σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, αυτή η μορφή ογκολογίας είναι κληρονομική μόνο στο 5% των περιπτώσεων, οι άνδρες είναι πιο ευαίσθητοι στον καρκίνο των νεφρών από ό, τι οι γυναίκες. Η πιθανότητα εμφάνισης κληρονομικής μορφής της ασθένειας αυξάνεται αν διαγνωστεί καρκίνος σε πολλά μέλη της οικογένειας, ειδικά πριν από την ηλικία των 50 ετών.
 • Καρκίνος του εντέρου - η κύρια αιτία κληρονομικού καρκίνου είναι η οικογενής εντερική πολυπόση. Παρά την καλοήθη φύση των πολύποδων, ο εκφυλισμός τους σε όγκο καρκίνου είναι πιθανώς σχεδόν 100%, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτό είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση της παθολογίας.
 • Μυελικό καρκίνο του θυρεοειδούς - πιστεύεται ότι αυτή η μορφή είναι κληρονομική, πολύ λιγότερο συχνά σε μια οικογένεια υπάρχουν περιπτώσεις υποτροπής θηλώδους ή θυλακιοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς. Ο παράγοντας που ενεργοποιεί τη διαδικασία σε γενετικό επίπεδο, είναι συνήθως η επίδραση της ακτινοβολίας, ειδικά στα παιδιά.
  Ο κύριος αριθμός ογκολογικών ασθενειών είναι η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και αλλαγών γονιδίων που σχετίζονται με την ηλικία, αλλά το 5-7% των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα κληρονομικής μετάλλαξης γονιδίων.

Πρόληψη κληρονομικού καρκίνου

Η κληρονομικότητα του καρκίνου δεν μπορεί να αποτραπεί · για προληπτικούς λόγους, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και να συμβουλεύονται τις οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο.

Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

 • ισορροπημένη διατροφή ·
 • αποκλεισμός από το μενού λουκάνικων, καπνιστών κρεάτων και κονσερβοποιημένων τροφίμων.
 • να εγκαταλείψουν τις κακές συνήθειες.
 • ετησίως υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, ιδίως μετά από 40 χρόνια ·
 • με αυξημένους κινδύνους, για τη διεξαγωγή υπερήχων μία φορά το χρόνο, ειδικά για όργανα που υποβάλλονται σε διαδικασίες καρκίνου σε μέλη της οικογένειας.
 • Οι γυναίκες επισκέπτονται τον γυναικολόγο κάθε έξι μήνες και έχουν μαστογραφία.
 • σε υψηλό κίνδυνο είναι απαραίτητο να διεξάγεται ετήσιο τεστ αίματος για δείκτες όγκου.
 • έχουν παιδιά κάτω των 35 ετών, ελαχιστοποιούν τις αμβλώσεις, θηλάζουν.
 • ελέγχετε το βάρος σας.
 • αποφυγή αγχωτικών καταστάσεων.
 • για τη θεραπεία όλων των ασθενειών του σώματος, για την πρόληψη χρόνιων μορφών.
 • προσπαθήστε να εξαλείψετε τους καρκινογόνους παράγοντες από τη ζωή.
 • να παίξουν αθλήματα και να οδηγήσουν έναν ενεργό τρόπο ζωής.

Τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο πρέπει να λάβουν σοβαρά προληπτικά μέτρα. Η συνεχής παρακολούθηση της υγείας σας θα βοηθήσει στον εντοπισμό της ογκολογικής διαδικασίας σε πρώιμο στάδιο. Εάν διαπιστωθεί αν ένας καρκίνος κληρονομείται, κάθε άτομο που έχει προδιάθεση στην ογκολογία μπορεί να περάσει ένα γενετικό τεστ, αλλά είναι αδύνατο να προστατευθεί εκ των προτέρων από την ανάπτυξη μιας κακοήθους διαδικασίας. Μπορείτε μόνο να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να αρρωστήσετε, ακολουθώντας όλες τις συστάσεις. Ένας υγιής τρόπος ζωής ελαχιστοποιεί επίσης την πιθανότητα κληρονομικής ογκολογίας.

Ο καρκίνος της οικογένειας: πώς να νικήσει την κληρονομικότητα

Ο καρκίνος 2-3 φορές πιο συχνά ξεπερνά εκείνους που ανήκουν σε "οικογένειες καρκίνου". Οι πιθανότητες να ηττηθεί η κληρονομικότητα αυξάνονται, αν δεν ξεχάσετε να προλάβετε έγκαιρα την πρόληψη και τον καρκίνο για να ζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Ο καρκίνος κληρονομείται

- Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές ογκολογικές παθήσεις κληρονομούνται ", λέει ο γιατρός των ιατρικών επιστημών, καθηγητής, επικεφαλής του τμήματος ογκολογίας της Κλινικής Ιατρικής Ακαδημίας Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Ντμίτρι Μυασοεδώφ. - Μεταξύ αυτών είναι τόσο κοινά όπως ο καρκίνος του μαστού, η εντερική πολυπόση, ο καρκίνος του πνεύμονα και άλλοι. Για όσους ανήκουν στις επονομαζόμενες "οικογένειες καρκίνου", αυτές οι ασθένειες εμφανίζονται 2-3 φορές πιο συχνά. Αλλά δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η ασθένεια είναι αναπόφευκτη. Η πρόληψη του καρκίνου και ο καλός τρόπος ζωής είναι σημαντικοί.

Είδη καρκίνου οικογένειας

Εάν η οικογένεια είχε έναν ασθενή με καρκίνο της ουροδόχου κύστης, τότε οι στενοί συγγενείς του δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εργαστούν για την παραγωγή χρωστικών ανιλίνης. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκαλέσει διέγερση από τα οιστρογόνα. Ορισμένα από του στόματος αντισυλληπτικά είναι οιστρογόνα. Λαμβάνοντας τους, μια προδιάθεση για καρκίνο, μια γυναίκα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αρρωστήσει. Ο προβοκάτορας μπορεί επίσης να είναι το κρέας των ζώων, τα οποία, προκειμένου να αποκτήσουν βάρος ταχύτερα, προστίθενται οιστρογόνα στη ζωοτροφή.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι πιο κοινός μεταξύ των ανθρώπων στις οικογένειες των οποίων οι συγγενείς άρρωσταν. Συνιστούμε στους ασθενείς αυτούς να παρακολουθούν ιδιαίτερα προσεκτικά την υγεία του παγκρέατος. Είναι απαραίτητο να θεραπεύεται η παγκρεατίτιδα εγκαίρως και να μην επιτρέπεται η ανάπτυξη της νόσου σε χρόνια μορφή, η οποία είναι προκαρκινική κατάσταση. Και φροντίστε να σταματήσετε το κάπνισμα - ο καρκίνος του παγκρέατος επηρεάζει συχνά τους καπνιστές από τους μη καπνιστές.

Μια σοβαρή ασθένεια όπως η οικογενής πολυπόσωση μεταδίδεται σε σχεδόν το 100% των περιπτώσεων. Τα συμπτώματα - η έκκριση της βλέννας, του αίματος κατά τη διάρκεια των κινήσεων του εντέρου, οι γιατροί συχνά παίρνουν για δυσεντερία ή κολίτιδα μέχρι να αποδειχθεί ότι η μητέρα του ασθενούς ήταν άρρωστη με εντερική πολυπόση, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μετατρέπεται σε καρκίνο.

Κηδεμονική xeroderma χρωστικής - μια προκαρκινική δερματική ασθένεια στα παιδιά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αγόρια μέχρι 12 ετών μπορούν να απομακρύνουν με ασφάλεια όλες τις κηλίδες ηλικίας και να μην έχουν ποτέ μελάνωμα. Στα κορίτσια, αυτό πρέπει να γίνει νωρίτερα, σε 9-10 χρόνια. Και με την έναρξη της εφηβείας, η αφαίρεση των κηλίδων χρωστικής ουσίας αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.

Σε ένα άτομο που είναι ευαίσθητο στη νικοτίνη, τα αιμοφόρα αγγεία μπορούν να «εξαφανιστούν» μέσα σε ένα ή δύο χρόνια αφού αρχίσει να καπνίζει. Το θέμα φτάνει ακόμη και στην γάγγραινα των ποδιών και με την πάροδο του χρόνου οι βρογχικοί πόνοι αρχίζουν να πονάνε. Τότε εμφανίζεται καρκίνος του πνεύμονα

- Υπάρχουν άνθρωποι που καπνίζουν - και μην αρρωσταίνουν...

- Πράγματι, είναι δυνατόν να συναντηθούν, ειδικά στα χωριά, ηλικιωμένοι 80 ετών, που ζουν όλοι για να ζήσουν έναν αυτο-κήπο. Τα δόντια και τα δάχτυλα είναι καφέ, όλα καπνισμένα - ακόμα και αυτά. Αυτή είναι η γενετική προδιάθεση.

Πρόληψη του καρκίνου

- Ποιες είναι οι συστάσεις για την πρόληψη του καρκίνου;

- Πρώτα απ 'όλα, δεν πρέπει να φοβόμαστε προληπτικές εξετάσεις και να μην παρακάμψουμε τους ογκολογικούς θεσμούς. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς προτιμούν ακόμη να λειτουργούν για καρκίνο όχι στα εξειδικευμένα κέντρα μας. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί καλό σημείο. Οι πιθανότητες ανάκτησης είναι υψηλότερες για εκείνους που έρχονται σε μας στα αρχικά στάδια. Πρέπει να πω ότι η φθορογραφία, η ψηλάφηση και άλλες παρόμοιες μέθοδοι έχουν μικρή επίδραση - αντιπροσωπεύουν μόνο το 16% των εντοπισμένων κακοήθων νεοπλασμάτων. Είναι προτιμότερο να εντοπίζονται οι ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο για μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου και να διεξάγονται εξετάσεις εντός αυτών των ομάδων. Ένας τέτοιος έλεγχος δίνει απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μεταξύ γυναικών ηλικίας 50-60 ετών για τα οποία είναι πιθανότερο να εμφανιστεί καρκίνος του μαστού, θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος μαστογραφίας. Ο καρκίνος του τραχήλου είναι πιο ευαίσθητος στις γυναίκες 40-60 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια γυναίκα πρέπει να διεξάγει τακτικές κυτταρολογικές εξετάσεις. Ελπίδα για έγκαιρη αναγνώριση του καρκίνου που σχετίζεται με την οικογενειακή ιατρική. Ο οικογενειακός γιατρός θα γνωρίζει την ιστορία της οικογένειας που φροντίζει και, κατά συνέπεια, θα ελέγχει καλύτερα την υγεία κάθε μέλους του.

Προϊόντα καρκίνου

- Ντμίτρι Βλαντιμιρόβιτς, υπάρχουν δίαιτες που βοηθούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου;

- Σημαντικό στην πρόληψη του καρκίνου είναι τα προϊόντα που περιέχουν αντιοξειδωτικά που εξουδετερώνουν χημικές καρκινογόνες ουσίες. Υπάρχουν πολλά από αυτά στο λάχανο, γογγύλια, μαρούλι, σέλινο, άνηθο, μαϊντανό. Πολύ χρήσιμοι χυμοί φρούτων, καθώς και φυτικά και βοτανικά. Εάν ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις, τότε οι πιθανότητες να κερδίσετε την κληρονομικότητα θα αυξηθούν πολλές φορές.

Σχετικά Με Εμάς

Πώς να αυξήσετε το επίπεδο των λευκοκυττάρων στο αίμαΤα λευκοκύτταρα είναι λευκά αιμοσφαίρια που εμπλέκονται στις διαδικασίες κυτταρικής και χυμικής ανοσίας.